Poslovanje u Europskoj uniji

Poslovanje u Europskoj uniji

Evropska unija je sa populacijom od preko 500 milijuna jedno od najvećih tržišta u svijetu, što pogotovo pruža puno mogućnosti za mala i srednja poduzeća, koja mogu ponuditi svoje usluge ne samo u svojoj zemlji nego i u svim ostalim državama članicama. Ali iako to dobro zvuči ima isto tako puno prepreka vezanih za poslovanje u Europskoj uniji, jedna od najvećih za mnoge poduzetnike je to što ne znaju hoće li kupac u drugoj zemlji EU platiti svoje račune na vrijeme te kako je najbolje postupiti u slučaju da dođe do neplaćanja.

Poslovanje u Europskoj uniji

Praktički su sva poduzeća u Europi MSP, a 90 % njih su mikropoduzeća. Njih karakterizira manje od 10 zaposlenika, te su vlasnici ili voditelji poslovanja – često uključujući članove obitelji – intenzivno uključeni u sve aspekte poslovanja.

Kada je riječ o javnim ugovorima za poslovanje u Europskoj uniji, na razini cijele EU trgovačka društva sa sjedištem u jednoj od EU zemalja mogu bez ograničenja odgovoriti na pozive javnog sektora na podnošenje ponuda u bilo kojoj drugoj zemlji EU. Službene vlasti u cijeloj EU primjenjuju usklađene, transparentne postupke pri odabiru svojih izvođača.

Prije potpisivanja ugovora koji uključuje poslovanje u europskoj uniji bitno je biti pozoran na: kreditnu provjeru potencijalnih kupaca, osobne informacije obvezno uključuju ime, adresu, podatke poput, primjerice, datuma rođenja, poslodavca i povijest plaćanja koja uključuje negativna iskustva, te na određivanje mjerodavnog prava i nadležnog suda u slučaju spora tu je važno riješiti pitanje prava koje se primjenjuje na ugovor jer je ono odlučujuće prilikom tumačenja ugovora. Kada je u pitanju nadležnost suda, znači ako mora MSP provesti prekogranično potraživanje, nadležan je sud one zemlje u kojoj kupac ima stalno sjedište tvrtke.

Bitne točke kod pripreme ugovora i ponude vezane za poslovanje u Europskoj uniji:

 1. Individualna ponuda: uključuje određivanje ugovornih stranaka, određivanje roba i usluga, cijenu (tu je potrebno istaknuti, da se potencijalnim klijentima koji kupuju robu ili usluge bilo gdje u EU, ne smije naplatiti više nego domaćim kupcima, osim ako je razlika u cijeni opravdana), razdoblje ispunjenja, karakteristike i područje primjene, potpisi ovlaštenih osoba, te vrsta ponude (i, kasnije, ugovora).
 2. Opće odredbe i uvjeti poslovanja – posebne značajke međunarodnih ugovora: Zaključivanje, početak i prestanak ugovora – kako bi se moglo precizno utvrditi razdoblje zastare, trajanje jamstva itd. potrebno je odrediti vrijeme zaključenja ugovora. Također je moguće odrediti datum kojim ugovor stupa na snagu. Vezano za poslovanje u Europskoj uniji je isto tako vrlo bitan odabir jezika, EU trenutno priznaje 24 službena i radna jezika. Odabir mjerodavnog prava i nadležnosti suda – tu se odredi pravo koje zemlje će biti mjerodavno za ugovor. Ostale odredbe o odgovornosti – u tom smislu trebaju navesti i druga pravila ili ograničenja za ostale rizike vezane uz odgovornost za poslovanje u Europskoj uniji. Potrebno je isto tako skrenuti pažnju na osiguranje plaćanja – u mnogim pravnim sustavima u ovakvim situacijama postoji mogućnost dogovora oko takozvanog pridržaja prava vlasništva: vlasništvo nad kupljenim predmetom na ovaj način prelazi na kupca tek nakon plaćanja pune kupoprodajne cijene.
 3. Kod uvjeta plaćanja za poslovanje u Europskoj uniji, bitne točke su:Okolnost međusobnih interesa – upravljanju potraživanjima ima ugovorna odredba o uvjetima plaćanja jer se time utvrđuje obrada uplata. Načini plaćanja – plaćanje unaprijed, kreditno, gotovinsko, preko poduzeća, zadužnicom, čekom itn. Dospijeće – važno jasno odrediti dospijeće plaćanja, odnosno datum od kojeg se može od kupca zahtijevati plaćanje kupoprodajne cijene.
 4. Primjena Općih odredbi i uvjeta poslovanja ili uvjeta plaćanjaopće odredbe i uvjeti poslovanja u mnogim pravnim sustavima mogu biti direktno ugrađeni u glavni ugovor ili strukturirani kao zaseban tekst.
 5. Vrlo bitno: stručno pravno savjetovanje- Prije izrade bilo kakvog posebnog ugovora ili predloška ugovora je prvo potrebno biti svjesna najvažnijih modaliteta ugovora te se dogovoriti oko njih.

 

Postoji pet glavnih pravila vezanih za poslovanje u Europskoj uniji:

 1. Potpisan ugovor – sa klijentom, čisti papiri i obavezno potpisani od ovlaštene osobe
 2. Primjena prava i nadležnost suda – u Ugovoru mora biti točno navedeno koji sud je nadležan za rješavanje spora
 3. Izdan račun s dokazom o dostavi
 4. Potvrda o izvršenom poslu – može i elektronskim putem, nakon izvršenja usluge je jako bitna komunikacija, naročito mailom
 5. Opći uvjeti poslovanja – moraju biti jasno napisani i dogovoreni u Ugovoru, tu paziti na mjerodavno pravo i nadležnost suda, odabir jezika te način plaćanja i uz to vezane rokove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako podmiriti nenaplaćena potraživanja?

 

Poslovanje u Europskoj uniji.

 

Imamo više opcija kako podmiriti neplaćene račune vezane za poslovanje u Europskoj uniji:

 1. Samostalno – pismo opomene s upitnikom o zadovoljstvu kupca s obzirom na poslovanje trgovačkog društva, opomena po isteku roka za plaćanje nepodmirenog računa, daljnji postupci nakon slanja pisma opomene: podsjetnik putem telefona.
 2. Arbitraža i medijacija – Hrvatska gospodarska i obrtnička komora imaju centar za medijaciju, taj put rješavanja spora može biti jako efikasan, bazira na dobrovoljnosti gdje treća osoba koristi svoje vještine za poboljšanje odnosa među stranama. Jako je praktična i brza te ima visok procent uspješnosti. Prednost arbitraže je, da se promptno može iznositi pravomoćnu presudu.
 3. Angažiranje agencije za naplatu potraživanja:
 • Naplata dugovanja – Slijed primjene postupaka za naplatu dugovanja kojima se agencije za naplatu potraživanja koriste organiziran je više faza: bilježenje narudžbe, naplata potraživanja prije pokretanja sudskog postupka, naplata potraživanja nakon završetka sudskog postupka, postupak nadziranja naplate potraživanja
 • Otkup potraživanja (npr. factoring) – moguće je prodati pojedinačna potraživanja ili paket od nekoliko potraživanja ili čak skup potraživanja – npr. sva izvozna potraživanja ili neka drugačije definirana potraživanja i zaraditi novac njihovom prodajom. Tu je potrebno istaknuti, da je kod prodaje neplaćenih potraživanja, ostvarena je korist uobičajeno mnogo manja nego u trenutku prodaje potraživanja trećoj strani u okviru postupka factoringa.

 

 1. Angažiranje odvjetnika – Preporučljivo je angažirati odvjetnika u prekograničnim sudskim sporovima osobito ako postoji mogućnost da kupac neće podmiriti svoje dugovanje ili će slučaj završiti na sudu.
 2. Pravne mogućnosti u EU:
 • Postupak pred nacionalnim sudom
 • Europski nalog za izvršenje za nesporne tražbine – Ovaj postupak olakšava dokazivanje postojanja duga i provedbu, na nacionalnoj razini, sudske presude za neosporne tražbine u drugoj državi članici
 • Postupak izdavanja europskog platnog naloga – predstavlja alternativu postupku koji se može provesti na nacionalnoj razini ali tu se podnosi zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga, kojeg je prednost u praktičnosti: potrebno je podnijeti samo jedan zahtjev.
 • Europski postupak za sporove male vrijednosti – cilj je pojednostaviti i ubrzati naplatu malih prekograničnih potraživanja čiji je iznos manji od 2,000.00 EUR. Presuda donesena u sklopu ovog postupka smatra se pravovaljanom te se provodi u drugim državama članicama i bez izdavanja dodatne potvrde o njezinoj izvršnosti.

Ako dođe do bilo kakvih sporova vezanih za poslovanje u Europskoj uniji je put koji će neko odabrati jako bitan, znači već u početku je potrebno dobo ocijeniti situaciju i sukladno sa time reagirati. Sa ulaskom u Europsku uniju je Hrvatska uskladila sve propise sa pravilima EU.

Više informacija:

Eu konzultanti

Istraživanje i razvoj proizvoda

Razvoj poslovne ideje

Obzor 2020